1977 m. balandžio 29 d. Lietuvos ministrų tarnybos potvarkiu iš L.Giros kolūkio buvo nutarta skirti 911 hektarų žemės sklypą tvenkinių statybai. 1977 m.buvo patvirtintas tvenkinių statybos projektas, kurio sąmatinė vertė – 4,56 mln. rublių. Minėtos lėšos buvo skirtos kaip kompensacija už Ignalinos atominės elektrinės padarytą žalą gamtai. Tvenkinių įrengimas truko dešimtmetį. Pirmąją produkciją 1987 m. tvenkiniuose užaugino Ignalinos žuvininkystės ūkis. 1988 m. Ignalinos žuvininkystės ūkis perdavė tvenkinius L.Giros kolūkiui, įvykus reorganizacijai, buvo įkurtas Dysnos žvejų kolūkis. Dysnos žvejų kolūkiui iki 1992 m. vadovavo R.Vinciūnas.

1992 m. balandžio 16 d., reorganizavus Dysnos žvejų kolūkį, buvo įkurta Birvėtos valstybinė žuvininkystės įmonė. Įmonei vadovauti buvo paskirtas K. Brukštus. Vadovaujantis Lietuvos respublikos 1994 m. rugpjūčio mėn. 26 d. nutarimu Nr.787 „Dėl valstybinių ir valstybinių –akcinių įmonių reorganizavimo į akcines ir uždarąsias akcines bendroves“ 1995 m. spalio 18 d. reorganizuota į UAB „Birvėtos tvenkiniai“ . Nuo 1994 m. iki šių dienų bendrovei vadovauja E.Brukštuvienė.

UAB „Birvėtos tvenkiniai“ užima 888,3 ha plotą. Šiame plote įrengti 33 tvenkiniai, kurių veidrodinis plotas užima 765,69 ha. Bendrovės pagrindinė veikla – tvenkininė žuvininkystė. Bendrovė vykdo įprastinės žuvininkystės veiklą bei ekologinės žuvininkystės veiklą, kur laikomasi specialių sąlygų, būdingų tik ekologinei gamybai.

Mūsų bendrovė glaudžiai bendradarbiauja su vietos bendruomene. Iš visų vietinių ūkininkų, kurie pageidauja parduoti savo išaugintus grūdus, superkame be eilės.

Bendrovės tvenkiniuose yra auginamos sekančios žuvys:

Karpiai
Lydekos
Karosai
Amūrai
Lynai