Projekto pavadinimas: UAB „Birvėtos tvenkiniai“ ekologinė gamyba

Projekto Nr. 21EK-23-03-S-012-PR001

Projekto santrauka ir projektu sprendžiamos problemos:

       UAB „Birvėtos tvenkiniai“ prisidės prie konkretaus tikslo – skatinti darnią akvakultūros produktų gamybos konkurencingumą, kartu užtikrinant, kad veikla būtų aplinkos požiūrių tvari ilguoju laikotarpiu. Įmonė vykdo ekologiškų akvakultūros produktų gamybą bei prekybą kitoms perdirbimo įmonėms. Šių produktų gamyba prisidės prie neigiamo poveikio klimatui ir aplinkai mažinti. Įmonė ekologiškas žuvis sėkmingai ir nepertraukiamai augina nuo 2004 m. Šiuo metu sertifikuotas plotas užima 157,2 ha , įžuvintas plotas – 148.8 ha. Bendrovė įsipareigoja nemažinti sertifikuoto ekologinės gamybos ploto visą projekto įgyvendinimo laikotarpį nuo 2023 m. iki 2027 m. Bendrovė , vykdydama ekologiškų žuvų auginimą ir perdirbimą, prisidės prie gamtos išteklių tausojimo bei gerinimo. Ekologinės žuvininkystės ūkyje esminis dėmesys skiriamas tausojamajai gamybai, sanitarinių reikalavimų vykdymui, žuvų suleidimo į tvenkinio plotą sumažinimui, vandens ir pašarų kokybei. Ekologinės žuvininkystės ūkyje auginamos žuvys maitinasi natūraliu maistu arba šeriamos 100 proc. ekologiškais pašarais.